สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
ภาพแห่งความประทับใจที่เป็นรูปธรรม
ประชุม On line วิถึชุมชนวัดแขวงสระแก้ว
       วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2021 ประชุม On line เพื่อเตรียมความพร้อมสัตบุรุษแขวงสระแก้ววิธีการแบ่งปันพระวาจา On line คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิก็เข้ากลุ่มมาให้กำลังใจ และ
       วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2021 วันนี้สำนักงานวิถีชุมชนวัดประชุมแบ่งปันพระวาจา On line กับแขวงสระแก้วเรียบร้อยดี ประสบความสำเร็จ
 
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,14:58   อ่าน 516 ครั้ง