สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
บทความ by Fr. MANOP
การภาวนาจากใจ
การภาวนาจากใจ
Prayers from the heart

 
พวกเราคาทอลิกไม่ค่อยคุ้นเคยกับการภาวนาจากใจเพราะอะไร ??
        พวกเราคาทอลิกไม่ค่อยคุ้นเคยกับการภาวนาจากใจ เพราะเรามีบทภาวนาที่เราชอบ เป็นบทท่องจำ ทุกคนสวดได้ สวดพร้อมกันได้ง่าย และส่วนมากเราจะนำมาสวดสายประคำ บทภาวนาเกือบทุกครั้งก็เป็นบทข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา พระสิริรุ่งโรจน์ จึงทำให้เราไม่ค่อยมีโอกาสใช้บทภาวนาที่เราแต่งขึ้นเอง หรือเรียกว่าบทภาวนาจากใจเพื่อพูดคุยกับพระนั่นเอง
การภาวนาคืออะไรกันแน่ ??
        การภาวนาคือการยกจิตใจขึ้นหาพระ พูดคุย สนทนากับพระเหมือนพระองค์เป็นพ่อของเรา หรือต่อพระเยซูซึ่งเป็นเหมือนพี่ชายของเรา บอกกับพระองค์ถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจเรา ขอบคุณ ขอโทษ หรือวอนขอสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้นการภาวนาจากใจจึงตรงใจเรามากกว่าแค่การสวดบทท่องจำในบางโอกาส
พระเยซูเจ้าภาวนาอะไรต่อพระบิดา พระองค์ภาวนาจากใจหรือเปล่า ??
        พระเยซูเจ้ามักจะแหงนหน้าขึ้นเบื้องบนและภาวนาต่อพระบิดาในเวลาที่ต้องการ และเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก และพระบิดาก็ฟัง และตอบกลับมา นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา เป็นพระดำรัสของพระบิดา แสดงว่าพระองค์ภาวนาจากใจเสมอ ส่วนบทข้าแต่พระบิดาที่พระองค์สอนสานุศิษย์นั้นเป็นตัวอย่างที่พระองค์มอบให้สานุศิษย์ในเรื่องการภาวนาและเราก็ใช้เพื่อการภาวนาโดยทั่วๆไป
บทภาวนาท่องจำเหมาะสำหรับภาวนาตอนไหน ??
        ในเวลาปกติที่เราไม่มีอะไรพิเศษก็ใช้แต่เป็นการเริ่มอะไรสักอย่างร่วมกันและต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมบทภาวนาท่องจำก็เหมาะดี เป็นการภาวนาเพื่อเริ่มหรือปิดกิจกรรมบางอย่างที่เราทำร่วมกัน แต่ถ้ามีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเป็นพิเศษเราก็ควรบอกกับพระได้ตรงๆ เพราะพระองค์คือพ่อของเรา
สรุปว่าเราควรภาวนาอะไร อย่างไร เมื่อไรดี ??
        เราคาทอลิกได้รับการสอนให้ภาวนาอย่างน้อยวันละ 2 เวลาคือเช้าหลังตื่นนอน และค่ำก่อนเข้านอนก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดี ภาวนาเพื่อขอโทษ ขอบคุณ และวอนขอสิ่งที่เราปราถนาก็ได้ ค่ำก่อนนอนเราก็ฝากตัวไว้กับพระ เช้าตื่นขึ้นเราก็ขอให้วันนี้เป็นวันดีสำหรับเรา
  
ตัวอย่างของการภาวนาจากใจ
        ก่อนการอ่านพระคัมภีร์ เราก็วอนขอให้เราเข้าใจพระวาจา ฟังพระองค์ด้วยใจสงบเพื่อให้ทราบพระประสงค์ของพระองค์ และถ้ามีการแบ่งปันพระวาจาเราก็ขอให้การแบ่งปันเป็นความจริงใจ เป็นประโยชน์กับทุกคน
เมื่อไปเยี่ยมคนป่วย เราก็ขอพระได้ช่วยดูแลผู้ป่วยที่เราไปเยี่ยม ช่วยบรรเทาใจเขาในยามทุกข์ยากนี้ เป็นคำพูดธรรมดาๆที่เราแต่งขึ้นเอง ไม่มีผิดถูก เพราะพระองค์ไม่ใช่ใครอื่นเป็นพ่อของเรานั่นเอง
เมื่ออยู่ที่บ้าน หรือที่ทำงานแต่ละวัน เราอาจจะคิดถึงพระและพูดคุยกับพระได้ทุกเรื่อง ทุกเวลา นี่คื
อความสัมพันธ์ที่ดีที่เราคริสตชนควรมีและสามารถปฏิบัติได้ ไม่ยาก ไม่เป็นทางการ ไม่มีผิด ถูก มีแต่การภาวนาจากใจ
 
God Bless you
Manop, April 17th 2022

โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,16:58   อ่าน 248 ครั้ง