สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
บทความ by Fr. MANOP
การภาวนาจากพระคัมภีร์

การภาวนาจากพระคัมภีร์คืออะไร ??
การภาวนาจากพระคัมภีร์คือการอ่านบางตอนจากพระคัมภีร์ จะเป็นพระธรรมใหม่ หรือพระธรรมเก่าหรือบทจดหมายต่างๆก็ได้ อ่านช้าๆรำพึงถึงสิ่งที่เขียนไว้แล้วภาวนาต่อพระ จะเป็นการขอบคุณ ขอโทษหรือขอสิ่งใดโดยได้รับข้อคิดจากพระคัมภีร์ที่อ่านก็คือการภาวนาจากพระคัมภีร์

ภาวนาเองส่วนตัวได้หรือเปล่า ??
จริงๆแล้ว การภาวนาส่วนตัวทำได้ตลอดเวลา และเป็นการพูดคุยกับพระ เช้า กลางวัน เย็นก็ได้อยู่แล้ว แต่ที่เรามีการเข้ากลุ่มเพราะบางครั้งก็ช่วยทำให้เราได้รับข้อคิดดีๆจากเพื่อนๆในกลุ่ม ช่วยให้เรามั่นใจและรู้สึกมีเพื่อน และเรียนรู้ชีวิตจากกันได้ด้วย

 

ช่วยยกตัวอย่างเรื่องการภาวนาจากพระคัมภีร์ ??
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่า“ผู้ที่มาจากเบื้องบนย่อมอยู่เหนือทุกคน ผู้ที่มาจากแผ่นดินนี้ ย่อมเป็นของแผ่นดินนี้ และพูดอย่างคนของแผ่นดินนี้ ผู้ที่มาจากสวรรค์ย่อมอยู่เหนือทุกคน เขาเป็นพยานถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน แต่ไม่มีใครยอมรับคำพยานยืนยันของเขา ผู้ที่รับคำพยานยืนยันของเขา ก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริง ผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมานั้นย่อมกล่าวพระวาจาของพระเจ้า เพราะพระเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้เขาอย่างไม่จำกัด พระบิดาทรงรักพระบุตร และทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบุตร ผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตร ย่อมมีชีวิตนิรันดร ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระบุตร จะไม่พบชีวิตนั้น การลงโทษของพระเจ้ากำลังอยู่เหนือเขาแล้ว”   ( ยน 3:31-36 )
สมมุติว่าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้และเราประทับใจข้อความว่า ผู้ที่เชื่อในพระบุตรย่อมมีชีวิตนิรันดร เราก็เอาข้อความนี้ หรือวลีสั้นๆนี้มารำพึงต่อว่า แล้วเรามีความเชื่อในพระบุตรแบบไหน อย่างไร เชื่อเรื่องอะไร เช่นเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ เราก็จะได้ชีวิตใหม่ เชื่อเรื่องคำสอนของพระองค์ ถ้าเราปฏิบัติตามเราก็จะได้ชีวิตนิรันดรเป็นต้น


ใช้พระคัมภีร์ตอนไหน เพื่อภาวนา ??
มีหลายตอนที่เราสามารถนำมาภาวนา ปกติที่ทำกันง่ายๆคือจากพระคัมภีร์ในมิสซาประจำวัน หรือไบเบิลไดอารี่ เพราะหาง่าย สอดคล้องกับมิสซาที่เราไปร่วม และอาจจะได้ฟังพระสงฆ์เทศน์เรื่องที่เราคิดอยู่ ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวมากขึ้น

บางครั้งอ่านพระคัมภีร์แล้ว ไม่รู้จะเอาอะไรมาภาวนา เพราะแค่เป็นเรื่องเล่า ??
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเราอ่านพระคัมภีร์เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับพระก็ได้ ไม่แปลกที่เราจะอ่านเพื่อหาความรู้จากพระคัมภีร์ เหมือนกับเรียนรู้พระคัมภีร์นั่นเอง อาจจะมีบทสอนซ่อนอยู่แต่เรายังไม่ค่อยเข้าใจก็เป็นได้

บทจดหมายอ่านแล้วได้ข้อคิดดีๆ เป็นต้นจดหมายนักบุญเปาโล ??
นักบุญเปาโลมักเขียนจดหมายเชิง พูดคุย ตักเตือนคริสตชนที่ท่านรู้จัก จึงดูอ่านง่ายและอาจจะตรงใจเรามากกว่าพระคัมภีร์ตอนอื่น แต่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นเราจะพบว่าส่วนอื่นก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน

สรุปว่าการภาวนาจากพระคัมภีร์คือการอ่านและนำข้อคิดจากพระคัมภีร์มารำพึง มาภาวนาต่อนั่นเองไม่ใช่อะไรซับซ้อน ขอแต่เพียงให้เรากล้าหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่าน และเราจะได้อะไรมากมายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการภาวนาด้วย

 
God bless you
Manop April 29th 2022
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,15:25   อ่าน 251 ครั้ง