สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
บุคลากรแผนกวิถีชุมชนวัด ส.จันทบุรี
บุคลากรแผนกวิถีชุมชนวัด (BEC) สังฆมณฑลจันทบุรี

บุคลากรแผนกวิถีชุมชนวัด (BEC) สังฆมณฑลจันทบุรี

คุณพ่อเศกสม  กิจมงคล

ผู้อำนวยการสำนักงานแผนกวิถีชุมชนวัด
คุณปิติพัฒน์  บุณยสิทธิ์วิกุล

บุคลากรประจำ
คุณรัตตินันท์  บุณยสิทธิ์วิกุล

Part time
คุณสุภัทร เขมศิริ

Volunteer

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,15:57   อ่าน 285 ครั้ง