สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงจันทบุรี
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงจันทบุรี

คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงจันทบุรี 
ซ.ขวัญเรียม  เพียรรักษา
 คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี

จิตตาธิการ แขวงจันทบุรี


 
คุณพ่ออดิศักดิ์  พรงาม
ที่ปรึกษา


 
คุณสมบูรณ์ มังกร
ผู้แทนฆราวาส ที่ผ่านการอบรม SCC
   
   
   
   
   
   

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,07:45   อ่าน 390 ครั้ง