สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงศรีราชา
คณะกรรมการวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงศรีราชา
คณะกรรมการวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงศรีราชา
 

    
 
คุณพ่อเศกสม กิจมงคล

จิตตาภิบาล

 


 
คุณสุวิทย์ ธนสิริพัฒน์

ที่ปรึกษา

 


 
คุณสุภัทร เขมศิริ

ประธานผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นที่ 1
ประธานวิถีชุมชนวัดแขวงศรีราชา

 


 
คุณพินิจ ขัณฑ์เพชรางกูล

รองประธาน 1


 
คุณประภัทรสร บุญยงค์

รองประธาน 2


 
คุณรัชนก กาญจนาวรรณากร

เลขานุการ 1


 
คุณเกศรา สุทธิพรประสิทธิ์

เลขานุการ 2


 
คุณดาวสวรรค์ หนุนภักดี


 
พญ.มาลินี บุณยรัตพันธุ์


 
คุณปาณิศา หอมดำรงค์ศักดิ์ 


 
คุณสมเกียรติ โพธิวีระยุทธ


 
คุณสายันต์ วิริยะจิระดำรงค์


 
คุณธัญวรัทย์ เจริญตั้งตระกูล


 
คุณคำทวี พันธ์วิลัย


 
คุณสุปราณี พวงเพชร


 
คุณอารี สุวัฒนกิจกำจาย


 
คุณพรทิพย์ นิติวัฒนานนท์


 
คุณหทัยรัตน์ ป้อมเย็น


 
คุณสมศักดิ์ งอยผาลา
 

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,08:21   อ่าน 542 ครั้ง