สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงหัวไผ่
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงหัวไผ่

คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงหัวไผ่ 
ซ.นงลักษณ์  สันจิตร
 คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
จิตตาธิการ แขวงหัวไผ่


 
คุณพ่อทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์
ที่ปรึกษา


 
คุณเยียรยง  ลีตะกานนท์ชัย
ผู้แทนครูคาทอลิก
   
   
   
   
   
   

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,08:25   อ่าน 337 ครั้ง