สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงหัวไผ่
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงหัวไผ่

	

คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงหัวไผ่      
   
 
ซ.นงลักษณ์  สันจิตร  
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี

จิตตาธิการ แขวงหัวไผ่
 
 
 คุณพ่อทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์ 
ที่ปรึกษา
 
 
 คุณเยียรยง  ลีตะกานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการ
 

 คุณวิหาร ยุ่นประยงค์ รองประธาน
 
คุณดวงขจร สุระเสียง รองประธาน

คุณบานชื่น พัสดุ เลขานุการ 1
 
คุณประเสริฐ สารพันธ์ เลขานุการ 2
  วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม  

คุณสุรีรัตน์ รักบุญยวง

คุณอารมณ์ ลักษมีธิติ

คุณคำนึง เสียงเย็น
 
คุณวีณา เพชรศิริพันธ์
 
  วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ
หัวไผ่
 

คุณเอื้อมพร ตรงกับใจ

 คุณเสาวณี ทรัพย์มนูทวี

คุณพรพิมล แซ่ปึง

คุณบุญเรือน ทรัพย์มนูทวี
 
คุณบังอร มิ่งมณี
  วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว  

 คุณเอกภพ วรศิลป์

คุณสัญญา ธุถาวร

คุณนุจนารถ อยู่สุข
  วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางคล้า  

 คุณจำนงค์ เสี้ยวเส็ง

คุณรสสุคนธ์ จันทาอ่อน

คุณปกรณ์ หอมสุคนธ์
 
คุณดรุณจันทร์ วิทยประภาภัทร
 
  วัดน.อันตน พนมสารคาม  

 คุณสายัณห์ ล้อคำ

คุณจงรัก ศักดิ์สกุลเกียรติ

คุณภาคินัย ชัยเจริญวุฒิ

 

คุณนิลภัทธ์ ล้อคำ
 
  วัดน.อันนา สระไม้แดง  

คุณลำพอง สุระเสียง

คุณสมเกียรติ สุระเสียง

คุณสุดี สุระเสียง
 
คุณทวีจิต สุระเสียง
 
 
 

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,08:25   อ่าน 399 ครั้ง