สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงสระแก้ว
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงสระแก้ว

คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงสระแก้ว 
คุณพ่อศักดา  เกียรติเกษม
จิตตาธิการแขวงสระแก้ว


 
คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
ที่ปรึกษา
คุณครูจันทรา เสาวดี
ประธานแขวงสระแก้ว
คุณทศพล  บุณยจินดารัตน
รองประธาน 1
คุณครูณัฐกุล  เก็งพานิชย์
รองประธาน 2
คุณกมลธน คงไทย
เลขานุการ 1
คุณสำอางค์ ประทุมเทา
เลขานุการ 2
คุณวรรณี มีมุ่งกิจ
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
คุณรัตนา หนูศิริ
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
คุณอำไพ ศรีวงษ์
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
คุณศรีัอัมพร คำชาลี
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
ภักดิวรรณ ธงชัย
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
คุณสุรางค์  บุณยจินดารัตน์
วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ
คุณวชิระ ปิ่นเกตุ
วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ
คุณสายสุนีย์ ชาวแพรกน้อย
วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ
คุณสาคร คล่องแคล่ว
วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ
คุณคำเวียง ประทุมเทา
วัด น.วินเซนเดอปอล เขาขาด
คุณหนูประกอบ ชินวงค์
วัด น.วินเซนเดอปอล เขาขาด

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,08:29   อ่าน 335 ครั้ง