สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
ดุย้อนหลังได้ที่ Video by SIMON
(อ่าน 345) 26 ก.ย. 64
เรียนรู้หนังสือกิจการอัครสาวก/สมาธิ (อ่าน 439) 28 ก.ค. 64
วันที่ 18 เมษายน 2021 ทีมอภิบาลอาสนวิหารฯแบ่งปันความรัก (อ่าน 547) 18 เม.ย. 64
วันที่ 17 เมษายน 2021 วิถีชุมชนวัด อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (อ่าน 558) 17 เม.ย. 64
วันที่ 8 เมษายน 2021 วิถีชุมชนวัด วัดพระนามเยซู ชลบุรี (อ่าน 512) 08 เม.ย. 64
วันที่ 26 มีนาคม 2021 โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำ BEC รุ่นที่ 2 แขวงหัวไผ่ (อ่าน 345) 26 มี.ค. 64
วันที่ 22 มีนาคม 2021 วิถีชุมชนวัด วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (อ่าน 323) 22 มี.ค. 64
วันที่ 21 มีนาคม 2021 สภาฯและสัตบุรุษวัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน ออกเยี่ยมมหาพรต (อ่าน 293) 21 มี.ค. 64
วันที่ 18 มีนาคม 2021 วิถีชุมชนวัด วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง (อ่าน 303) 18 มี.ค. 64
วันที่ 14 มีนาคม 2021 ประชุมทีมอภิบาล (บุคลากร BEC) แขวงหัวไผ่ (อ่าน 291) 14 มี.ค. 64
วันที่ 12-13 มีนาคม 2021 ฟื้นฟูจิตใจผู้นำ BEC รุ่น 1 สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 313) 13 มี.ค. 64
วันที่ 9 มีนาคม 2021 แซยิต 60 ปี และฉลองชีวิตสงฆ์ปีที่ 33 คุณพ่อยอแซฟ วิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล (อ่าน 303) 09 มี.ค. 64
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2021 กลุ่มโภชนาการนำอาหารไปร่วมงานฉลองวัดนักบุญวินเซน เดอปอล เขาขาด (อ่าน 297) 06 มี.ค. 64
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ศิษย์พระคริสต์-ศิษย์ธรรมทูต เป้าหมายงาน BEC สจบ. 2021 เป็นต้นไป (อ่าน 313) 28 ก.พ. 64
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 วิถีชุมชนวัด วัดพระหฤทัยศรีราชา เดือนกุมภาพันธ์ (อ่าน 309) 28 ก.พ. 64
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 สภาอภิบาลและสัตบุรุษวัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน ฝึกอ่านพระวาจา (อ่าน 316) 28 ก.พ. 64
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021 สำนักงานวิถีชุมชนวัด ส.จันทบุรี เยี่ยมคณะสงฆ์แขวงสระแก้ว (อ่าน 320) 25 ก.พ. 64
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 วิถีชุมชนวัด (วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่) (อ่าน 324) 17 ก.พ. 64
วันที่ 31 มกราคม 2021 ผู้นำวิถีชุมชนวัด อาสนวิหารฯจันทบุรี ร่วมมิสซาออนไลน์และแบ่งปันพระวาจา (อ่าน 298) 31 ม.ค. 64
วันที่ 30 มกราคม 2021 ภาพรวมงาน BEC เดือนมกราคม (อ่าน 317) 30 ม.ค. 64
วันที่ 24 มกราคม 2021 ผู้นำวิถีชุมชนวัด อาสนวิหารฯจันทบุรี ร่วมวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า (อ่าน 347) 24 ม.ค. 64
วันที่ 5 มกราคม 2021 รับพรคริสต์มาสและปีใหม่จากพระสังฆราช (อ่าน 287) 05 ม.ค. 64
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2020 อบรมฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการวิถีชุมชนวัดระดับชาติ (อ่าน 290) 17 ธ.ค. 63
วันที่ 25 ตุลาคม 2020 เสกร้านMine chabu(ผอ.สภาฯบ่อวิน) (อ่าน 300) 25 ต.ค. 63
วันที่ 20 กันยายน 2019 วิถีชุมชนวัด วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา (อ่าน 320) 20 ก.ย. 62
วันที่ 4 กันยายน 2019 วิถีชุมชนวัด วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง (อ่าน 306) 04 ก.ย. 62
วันที่ 1 พฤษภาคม 2016 ศิษย์พระคริสต์ โดย ป.ปรีชาวุฒิ (อ่าน 297) 01 พ.ค. 59