สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
ภาพแห่งความประทับใจที่เป็นรูปธรรม
ครอบครัว ZOOM (อ่าน 304) 01 พ.ค. 65
การอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นที่2 (ซีนอต) (อ่าน 546) 07 ธ.ค. 64
การอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4 (อ่าน 541) 01 ธ.ค. 64
การอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรีครั้งที่2/2 (อ่าน 496) 26 พ.ย. 64
ประชุม On line วิถึชุมชนวัดแขวงสระแก้ว (อ่าน 547) 10 ส.ค. 64
วันสื่อสากล 1 สิงหาคม 2021 (อ่าน 504) 02 ส.ค. 64
กิจกรรมแบ่งปันภารกิจแห่งรัก เดือนกรกฎาคม 2021 (อ่าน 426) 28 ก.ค. 64
วันที่ 18 เมษายน 2021 กิจกรรมแบ่งปันภารกิจแห่งรัก (อ่าน 392) 18 เม.ย. 64
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2021 แบ่งปันภารกิจแห่งรัก (อ่าน 384) 24 มี.ค. 64