สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
แขวงจันทบุรี
วันที่ 18 เมษายน 2021 ทีมงาน(ผู้นำ) วิถีชุมชนวัด อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (อ่าน 209) 18 เม.ย. 64