สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
แขวงศรีราชา
กิจกรรมวิถีชุมชนวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565 (อ่าน 74) 27 ก.ค. 65
การติดตามผลการดำเนินการเรื่อง “วิถีชุมชนวัด” ตามแนวทางกฤษฎีกาของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย (อ่าน 185) 29 ก.ค. 64
วิถีชุมชนวัดออนไลน์ วัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา (อ่าน 191) 26 ก.ค. 64
วันที่ 6 กรกฎาคม 2021 วิถีชุมชนวัด วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง/วัดนัดบุณเปาโลกลับใจ ระยอง (อ่าน 209) 07 ก.ค. 64
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2021 วิถีชุมชนวัด วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา (อ่าน 167) 27 มี.ค. 64
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2021 วิถีชุมชนวัด วัดแม่พระฯ ระยอง วัดนัดบุญเปาโลฯ 2 ชุมชนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน (อ่าน 168) 17 มี.ค. 64