สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
แขวงหัวไผ่
วิถีชุมชนวัดหัวไผ่ วันจันที่ 25 กรกฏาคม 2565 (อ่าน 84) 27 ก.ค. 65
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (อ่าน 212) 29 ก.ค. 64
การประชุมวิถีชุมชนวัด วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม (อ่าน 251) 10 ก.ค. 64
วันที่ 22 มีนาคม 2021 วิถีชุมชนวัด ที่บ้านคุณวินัย-คุณเอื้อมพร ตรงกับใจ (วัดหัวไผ่) (อ่าน 199) 22 มี.ค. 64