สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
แขวงหัวไผ่
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (อ่าน 115) 29 ก.ค. 64
การประชุมวิถีชุมชนวัด วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม (อ่าน 156) 10 ก.ค. 64
วันที่ 22 มีนาคม 2021 วิถีชุมชนวัด ที่บ้านคุณวินัย-คุณเอื้อมพร ตรงกับใจ (วัดหัวไผ่) (อ่าน 108) 22 มี.ค. 64