สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
แขวงปราจีนบุรี
กิจกรรมวิถีชุมชนวัด วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา นครนายก (อ่าน 68) 27 ก.ค. 65
วิถีชุมชนวัดออนไลน์ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี (อ่าน 251) 24 ก.ค. 64
วิถีชุมชนวัด วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน แหลมโขด (อ่าน 237) 10 ก.ค. 64
วันที่ 25 เมษายน 2021 วิถีชุมชนวัด วัดอารักขาเทวดา โคกวัด (อ่าน 183) 25 เม.ย. 64
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2021 วิถีชุมชนวัด วัดคริสตประจักษ์ บ้านเล่า (อ่าน 175) 03 มี.ค. 64