สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
แขวงสระแก้ว
7-8 สิงหาคม 2021 ประชุม On line วิถึชุมชนวัดแขวงสระแก้ว ครั้งที่ 1 (อ่าน 176) 10 ส.ค. 64