สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
งานโภชนาการ
ฉลองวัดนักบุญอันนา สระไม้แดง (อ่าน 93) 26 ก.ค. 65
วันที่ 6 มีนาคม 2021 กลุ่มโภชนาการนำอาหารไปร่วมงานฉลองวัดนักบุญวินเซน เดอปอล เขาขาด (อ่าน 252) 28 เม.ย. 64