สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
งานคริสตชนฆราวาส
แผนกคริสตชนฆราวาสสังฆมณลจันทบุรี (อ่าน 209) 21 พ.ค. 64
วันที่ 21 ตุลาคม 2018 วันคริสตชนฆราวาส ส.จันทบุรี ครั้งที่ 1 (อ่าน 181) 21 ต.ค. 61