สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
งานอภิบาลเรือนจำ
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2020 การอภิบาลในเรือนจำกลางชลบุรี กิจกรรม สอนคำสอน แบ่งปันพระวาจา (อ่าน 207) 28 เม.ย. 64