สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
วัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน
Saints in Chan EP11 ยาโกเบ (อ่าน 152) 30 เม.ย. 64
พระกุมารอวยพรคริสตมาส 2020 วัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน (อ่าน 95) 24 ธ.ค. 63
วันที่ 20 ตุลาคม 2019 พิธีเปิด-เสกวัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน (อ่าน 120) 20 ต.ค. 62