สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
วัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน
รณรงค์จิตตารมณ์พระเมตตา ที่วัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน (อ่าน 87) 27 ก.ค. 65
Saints in Chan EP11 ยาโกเบ (อ่าน 254) 30 เม.ย. 64
พระกุมารอวยพรคริสตมาส 2020 วัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน (อ่าน 187) 24 ธ.ค. 63
วันที่ 20 ตุลาคม 2019 พิธีเปิด-เสกวัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน (อ่าน 271) 20 ต.ค. 62