สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
การประชุมต่างๆ
การสัมนาผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี แขวงศรีราชา วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565 (อ่าน 264) 22 ก.ค. 65
การฟื้นฟูจิตตารมณ์ผู้นำวิถีชุมชนวัด แขวงปราจีน วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 (อ่าน 227) 22 ก.ค. 65
การฟื้นฟูจิตารมณ์งานวิถีชุมชนวัด วัดน.ฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (อ่าน 400) 01 พ.ค. 65
การอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี รุ่น 2 (รุ่นซีนอด) (อ่าน 444) 24 พ.ย. 64
การแบ่งปันพระวาจา ผู้นำวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 479) 26 ก.ย. 64
การประชุมผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 482) 07 ก.ย. 64
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 502) 05 ส.ค. 64
หน่วยงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 407) 24 ก.ค. 64
การประชุมกรรมการบริหารงานวิถีชุมชนวัด (อ่าน 338) 03 ก.ค. 64
วันที่ 8 มิถุนายน 2021 ประชุมคณะกรรมการงานวิถีชุมชนวัด ครั้งที่ 1 (อ่าน 373) 09 มิ.ย. 64